Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzór uproszczonej oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku  Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego w załączeniu zamieszczamy obowiązujące druki oferty i sprawozdania związane z realizacją zadań publicznych w trybie tzw. "małych grantów", do pobrania w wersji edytowalnej.

Nowe wzory mają zastosowanie od 1 marca 2019 r.

 

 

RTFWzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.RTF

RTFWzór uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego.RTF

 

 

 

Wersja XML