Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbyły się warsztaty na temat możliwości realizacji inwestycji w formule PPP i nowoczesnego zarządzania infrastrukturą i usługami miejskimi.

W dniu 7 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyły się warsztaty w zakresie nowoczesnego zarządzania miastem. Podczas całodniowego wydarzenia odbyła się dyskusja w trzech bardzo ważnych dla rozwoju Przemyśla obszarach: Partnerstwo Publiczno-Prywatne, Zarządzania infrastrukturą drogową oraz w zakresie utworzenia w Przemyślu Centrum Usług Wspólnych. Uczestnikami byli między innymi Wojciech Bakun Prezydent Miasta wraz z zastępcą oraz osoby odpowiedzialne za rozwój różnych obszarów miasta, prezesi spółek miejskich i innych instytucji miejskich oraz kierujący jednostkami organizacyjnymi Urzędu. Wydarzenie miało charakter wymiany dobrych praktyk i doświadczeń ściśle związanych z tematyką warsztatów.

Brak opisu obrazka

Na zaproszenie firmy Smart Factor – główno-prowadzącego warsztaty – do Przemyśla przyjechali polscy liderzy, samorządowcy, praktycy w zakresie realizacji inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Pierwszy blok poświęcony tej tematyce poprowadzili: Pan Jacek Terebus Wiceprezydent Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji wraz z Panią Anetą Pomianowską-Molak Dyrektorem Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Płocka oraz Panem Bartłomiejem Tkaczykiem Radcą Prawnym i zarazem samorządowcem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Osoby te nadzorowały szereg inwestycji realizowanych na wspomnianych zasadach, które przyniosły szereg korzyści i oszczędności samorządom. Realizacja inwestycji miejskich w formule partnerstwa to obecnie coraz częściej wykorzystywane narzędzie, którego potencjał dostrzegają samorządy. Na czym  tak naprawdę polega?  Partner prywatny zobowiązuję się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz do poniesienia w całości albo w części wydatków z nim związanych, natomiast podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia. Należy przy tym zauważyć, że wynagrodzenie partnera prywatnego zależne jest przede wszystkim od uzyskania faktycznych efektów bądź przedmiotu, którego dotyczy realizowana umowa. Pozwala to na podnoszenie efektywności realizowanych zadań przy jednoczesnym obniżeniu kosztów funkcjonowania zrealizowanych w formule partnerskiej projektów. Przykładem może być termomodernizacja obiektów użyteczności publicznych, która przynosi nawet 70% oszczędności zużycia energii cieplnej.
Dwie pozostałe części poprowadzili przedstawiciele firmy Smart Factor – jej prezes Pan Tomasz Turczynowicz oraz Pan Szymon Ciupa Expert ds. Smart City i GIS. Firma specjalizuje się w budowaniu strategii Smart City, a także we wdrażaniu rozwiązań inteligentnego zarządzaniu drogami. Podczas drugiej części spotkania dyskutowano na temat usprawnienia procesów związanych z zarządzaniem drogami i zajęciem pasa drogowego. Wiele samorządów nie wykorzystuje danych cyfrowych w zarządzaniu infrastrukturą. Narzędzia cyfrowe, nowoczesne metody inwentaryzacji infrastruktury umożliwiają nie tylko sprawne utrzymywanie dróg, planowanie ich remontów czy rozbudowy, ale również na efektywną obsługę wszystkich procesów z nimi związanych. Wykorzystywanie rozwiązań smart w prostej linii przekłada się na oszczędności i poprawę jakości infrastruktury drogowej. Innym omawianym aspektem jest również inwentaryzacja reklam i ich powierzchni. Działania te wpisują się w realizację działań Prezydenta Miasta związanych z uporządkowaniem chaosu reklamowego nie tylko w zabytkowej części Miasta.

Brak opisu obrazka


Ostatnia część tematyczna warsztatów poświęcona była zagadnieniom związanym z uruchomieniem centrum usług wspólnych. Tomasz Turczynowicz podczas tej części mówił o praktycznych aspektach realizacji tego przedsięwzięcia w oparciu o doświadczenia ze Słupska. Centrum usług wspólnych to wyodrębniona jednostka organizacyjna, której głównym zadaniem jest świadczenie usług na rzecz np. administracji publicznej samorządowej. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć centra usług wspólnych (CUW) od 1 stycznia 2016 r. Wcześniej podobne centra były tworzone do obsługi jednostek edukacyjnych.  CUW-y mogą prowadzić usługi o charakterze pomocniczym, m.in. usługi księgowe, rozliczanie wynagrodzeń, zarządzanie zasobami ludzkimi, usługi informatyczne, a także obsługę zamówień i zakupów. Głównym celem ich działania jest optymalizacja działań jednostek, ich standaryzacja i unifikacja, a więc uniknięcie działań często niepotrzebnych, powielanych. Zwiększa to efektywność świadczonych przez jednostki usług, poprawia zarządzanie zasobami i oczywiście generuje oszczędności np. poprzez uzyskiwanie niższych cen dzięki wspólnym zakupom materiałów biurowych, czy nawet energii lub usług telekomunikacyjnych, obniżenie kosztów informatycznych (np. wspólne serwery, standaryzacja oprogramowania, ujednolicenie konfiguracji pod względem użytkowym i administracyjnym, ujednolicenie standardów i środków zabezpieczeń). Centralizacja tych procesów w CUW-ie pozwala też na ograniczenie nieprawidłowości w działalności poszczególnych jednostek i skupienie się ich na głównej działalności, a więc realizowanie usług dla mieszkańców na lepszym poziomie. Kilka dni temu Prezydent Miasta Przemyśla powołał Zespół ds. utworzenia CUW w Przemyślu.
Warsztaty wpisują się w prace miasta związane z wdrażaniem idei smart city. Zgodnie z nią miasta powinny rozwijać się i podnosić jakość świadczonych usług wykorzystując innowacyjne rozwiązania dla  poprawy jakości życia mieszkańców.  

 

 

 

opracował: Rafał Porada

Fot. Witold Wołczyk

Wersja XML