Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Taką akcję Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej organizuje co dwa lata - przeprowadzane jest we wszystkich województwach, w zimową noc. Poprzednie miało miejsce w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r.

Realizacja badania w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r., oprócz pozyskania informacji o liczbie osób bezdomnych w placówkach i miejscach niemieszkalnych, pozwoli uzyskać dane socjodemograficzne o grupie osób bezdomnych. Dane te mogą pomóc kreować lokalną politykę społeczną w zakresie problematyki bezdomności.

W tym celu w Przemyślu powołano koordynatora badania oraz zespół zadaniowy ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie miasta.

W pracę zespołu zaangażowani zostali przedstawiciele wszelkich dostępnych służb:

Zakres miejsc w jakich będą zbierane informacja o osobach bezdomnych to m.in.:

inne miejsca.

Wersja XML