Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na wystawę prac studentów i absolwentów miastu

W dniu 6 lipca o godzinie 12.00 w Zamku Kazimierzowskim otwarta została wystawa której organizatorem jest Prezydent Miasta Przemyśla, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Przemyślu, Instytut Historii, Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej, przy współudziale Politechniki Rzeszowskiej. Uroczystego otwarcia w imieniu Prezydenta dokonała Henryka Kaszycka – Paniw Sekretarz Miasta wraz z Renata Nowakowską Dyrektorem Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK.
Wystawę można oglądać do 15 lipca w godzinach od 10.00 do 18.00. Wystawa jest prezentacją prac studentów Politechniki Krakowskiej wykonanych w trakcie corocznych praktyk konserwatorskich. Wspomniane praktyki współorganizowane są przez Prezydenta Miasta Przemyśla. Ponadto swoje zainteresowanie naszym miastem i jego historią zaprezentowali absolwenci Politechniki Krakowskiej i Politechniki Rzeszowskiej, na podstawie prac wykonanych w ostatnim czasie. Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta i młodzież, a szczególnie studentów, zarówno tych przebywających na praktykach studenckich, jak i tych wypoczywających w Przemyślu.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGfoto: R.Porada

JPGfoto: R.Porada

JPGfoto: R.Porada

Wersja XML