Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbyło się ostatnie posiedzenie Przemyskiej Rady Seniorów

W dniu 24 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 26, odbyło się piętnaste i ostatnie zarazem posiedzenie Przemyskiej Rady Seniorów.
W trakcie posiedzenia radni dokonali krótkiego podsumowania czteroletniej kadencji, wskazując na zadania, które udało się zrealizować. W ocenie samych radnych pierwsza kadencja przebiegła bardzo aktywnie, czego dowodem są 3 opasłe segregatory materiałów, dokumentujących działalność Rady.

Na zakończenie Przewodnicząca Przemyskiej Rady Seniorów Bogumiła Walicka-Lechowicz podziękowała wszystkim radnym za zaangażowanie i aktywne włączanie się zarówno w bieżącą działalność, jak i udział w projektach i przedsięwzięciach, wymagających znacznego nakładu pracy i czasu.

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML