Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III Liceum Ogólnokształcące im. Markiana Szaszkewicza i Technikum Nr 4 w Przemyślu wśród najlepszych w województwie

W tegorocznym Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników, organizowanym przez miesięcznik edukacyjny „Perspektywy”, III Liceum Ogólnokształcące im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu, zajęło 1 miejsce wśród przemyskich liceów i jednocześnie 6 miejsce wśród liceów Podkarpacia, a 185 miejsce w Polsce. 60 miejsce w kraju oraz 4 w naszym województwie zajęło z kolei Technikum Nr 4 działające w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących. Dzięki tak wysokiej pozycji rankingowej, przemyska szkoły otrzymały tytuł “Złotej Szkoły 2019”..
Licea ogólnokształcące, oceniane były według trzech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25 %) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45 %).
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, a szczególnie ubiegłorocznym maturzystom III Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu. To dzięki Waszym wysokim wynikom, uzyskanym na egzaminie maturalnym, szkoła zdobyła tak honorowy tytuł. Podziękowanie i wyrazy uznania, kierujemy również do nauczycieli, których wysokiej jakości praca i włożony trud, znalazły odzwierciedlenie w sukcesie przemyskiej „Szaszkewiczówki”.
Brak opisu obrazka

Technika oceniane były według czterech kryteriów:  sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego. Technikum Nr 4 w ZSEiO w Rankingu Perspektyw wysoką pozycję utrzymuje od kilku lat - w 2016 r. - 23 miejsce, w 2017 r. - 82 miejsce, a rok temu - 62 miejsce. To efekt wieloletniej pracy młodzieży i grona pedagogicznego, która pozwala szkole od kilku lat utrzymywać status "Złotej Szkoły".

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML