Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół i wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w przedmiocie prawidłowości prowadzenia postępowań w zakresie Programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” przeprowadzonej w MOPS w Przemyślu

PDFProtokół kontroli.pdf
PDFWystąpienie pokontrolne.pdf
 

Wersja XML