Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół i wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej "ORATORIUM"

PDFProtokół kontroli Oratorium.pdf
PDFWystpienie pokontrolne Oratorium.pdf
 

Wersja XML