Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych w 2020 roku

Informujemy Państwa, że począwszy od dnia 01 lutego 2020 r. zmianie ulegną stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na których zamieszkują mieszkańcy. Stawki dla nieruchomości niezamieszkałych od pojemnika pozostają na poziomie 2019r.  i obowiązują od dnia 1 stycznia 2020r.

Zmiany zostały wprowadzone na mocy Uchwały

Nr267/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia12 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały  Nr 16/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019r., poz. 6627)

Poniżej przedstawiamy nowe stawki opłaty obowiązującej od dnia 1 lutego 2020 r. za zagospodarowanie odpadów komunalnych dla mieszkańców.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawki dla nieruchomości zamieszkałych od osoby.

(Obowiązują od  dnia 1 lutego 2020r.)

zbierane w sposób selektywny

nie zbierane w sposób  selektywny

23,00 zł

46,00 zł

 

Stawki dla nieruchomości niezamieszkałych od pojemnika.

  (Pozostają na poziomie 2019r.  i obowiązują  od dnia 1 stycznia 2020r.)

zbierane w sposób selektywny

nie zbierane w sposób  selektywny

35 L

6,00 zł

10,00 zł

60 L

10,00 zł

 13,0,0 zł

110 L

 18,00 zł

24,00 zł

120 L

 19,00 zł

25,00 zł

240 L

 37,00 zł

47,00 zł

360 L

 56,00 zł

71,00 zł

660 L

 88,00 zł

113,00 zł

770 L

 102,00 zł

136,00 zł

1100 L

 149,00 zł

193,00 zł

5000 L

 560,00 zł

734,00 zł

7000 L

 774,00 zł

1.019,00 zł

10000 L

 1.117,00 zł

1.476,00 zł

Worek 60 L

10,00 zł

13,00 zł

Worek 120 L

19,00 zł

25,00 zł

Praso – Kontener:

 

 

7000L

1.904,00 zł

2.242,00 zł

8000L

2.177,00 zł

2.562,00 zł

10000L

2.722,00 zł

3.202,00 zł

16000L

4.354,00 zł

5.122,00 zł

20000L

5.442,00 zł

6.402,00 zł

 

Nie jest wymagane składanie nowej deklaracji !!!

O wysokości nowej opłaty zostaną Państwo poinformowani w zawiadomieniu.

 

W załączeniu przekazujemy Państwu szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych umieszczony na stronie wykonawcy: PGK Spółka z o.o. w Przemyślu.

Harmonogram  na 2020r. będzie dostępny sukcesywnie od dnia 1 stycznia 2020r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020

Wersja XML