Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieodpłatna pomoc prawna w Przemyślu w roku 2016

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpocznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

W Przemyślu zorganizowane zostaną 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Porady prawne będą udzielane od dnia 04.01.2016r. w:

  1.  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leszczyńskiego 3,
  2.  Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom przy ul. Św. Brata Alberta 10.

Porad będą udzielać adwokaci i radcowie prawni (na podstawie zawartych porozumień przez tut. samorząd  z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych), a także na podstawie zawartej umowy z organizacją pozarządową o realizację zadania publicznego.

Osoby  uprawnione do otrzymania darmowej pomocy prawnej:

Pomoc prawna będzie polegała na:

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Porady prawne będą udzielane przez pięć dni w tygodniu zgodnie z harmonogramem:

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY   PRAWNEJ

SIEDZIBA PUNKTU

CZAS PRACY PUNKTU

Punkt Nr 1

obsługiwany przez adwokatów

Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom

ul. Św. Brata Alberta 10

37-700 Przemyśl

 

poniedziałek – wtorek:

1000  - 1400

środa -piątek:     

1500 – 1900

Punkt Nr 2

obsługiwany przez radców prawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Leszczyńskiego 3

37-700 Przemyśl

 

poniedziałek – piątek:

1500  - 1900

Punkt Nr 3

prowadzony przez organizację pozarządową

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Leszczyńskiego 3

37-700 Przemyśl

 

poniedziałek – piątek:

  1000 – 1400

 

Wersja XML