Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie prac przy nagrobkach powstańców, legionistów i żołnierzy

Zakończyły się prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach powstańców styczniowych, listopadowych, orląt przemyskich, legionistów i żołnierzy polskich poległych w walce o odzyskanie niepodległości na Cmentarzach Przemyśla. Zostały one wykonane w ramach umowy o dofinansowanie zadań w ramach Programu wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Odbioru robót dokonano 3 grudnia br., a koszt prac restauratorsko – konserwatorskich wyniósł 55 419,50 zł (brutto), które w całości zostały zrealizowane są ze środków finansowych MKiDN.

Restauracji poddane zostały nagrobki (na zdjęciach stan przed i po konserwacji):

Jasiński_przed.jpeg Jasiński_po.jpeg Jasiński_przed_2.jpeg

magrobkie_I_Wojna_przed.jpeg magrobkie_I_Wojna_po.jpeg

KOńcz_przed.jpeg KOńcz_po_1.jpeg KOńcz_po_2.jpeg

Lipa_przed.jpeg Lipa_po_1.jpeg Lipa_po_2.jpeg

Wilczek_przed.jpeg Wilczek_po_1.jpeg Wilczek_po_2.jpeg

 

tekst i zdjęcia: Wydział Gospodarki Komunalnej UM w Przemyślu

 

Wersja XML