Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dlaczego będziemy płacić więcej za śmieci?

Rada Miejska w Przemyślu na swojej drugiej sesji (4 grudnia br.) podjęła uchwałę dotyczącą m.in. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z nią w przyszłym roku będziemy płacić więcej za śmieci w swoich gospodarstwach domowych, więcej zapłacą również przedsiębiorcy. Opłaty wzrosną z 11 zł na 14 zł od osoby w przypadku odpadów segregowanych i z 17 zł na 20 zł od osoby za odpady niesegregowane. Podwyżki nie dotyczą wyłącznie Przemyśla, większość gmin w Polsce stoi przed rozwiązaniem tego problemu – część z nich już podjęła stosowne uchwały, część wkrótce przedstawi je na posiedzeniach rad gmin. Powodem jest m.in. wzrost cen energii, transportu i zwiększenie stawek za tzw. „opłatę marszałkowską”.

Od razu trzeba zaznaczyć, że podwyżka opłat nie jest uznaniowa
i w żaden sposób nie zasili innych zadań w budżecie miasta, ponieważ system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować. Oznacza to, że opłaty wnoszone przez mieszkańców pokrywają w całości odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, nie ma możliwości dotowania systemu z budżetu gminy. Gminy mogą przeznaczyć wpływające do niej pieniądze z opłaty na

Z czego wynika więc ta podwyżka opłat? Wymusza ją strona wydatkowa systemu, a więc odbieranie i transport odpadów oraz ich zagospodarowanie. Decydującym elementem, który wpływa na wzrost opłat „za śmieci” dla mieszkańców, jest ich zagospodarowanie. W listopadzie br. nastąpiło otwarcie ofert trzeciego już przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl w 2019 r. Zaproponowane w nim przez firmy oferty są zdecydowanie wyższe niż obowiązujące w roku 2018. I tak wzrost cen w poszczególnych kategoriach odpadów wygląda następująco:

W przypadku papieru i tektury nastąpił spadek stawki o ok. 89%.

W umowie zawartej w 2017 roku z Przemyską Gospodarką Komunalną Sp. z o.o., która jest firmą odbierającą odpady z terenu Przemyśla z terenów zamieszkałych określone zostały ceny brutto za odbiór i transport odpadów. Przy szacowaniu stawek na 2019 rok założono, że wynagrodzenie PGK wzrośnie o 5% w stosunku do roku 2018.

Przy liczbie 47 085 osób, które są objęte systemem gospodarowania odpadami (na podstawie złożonych deklaracji), wpływów z opłat z nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych oraz przy uwzględnieniu obowiązujących ulg, stosując obowiązujące w 2018 roku stawki dochody systemu zostały wyliczone na 11 194 154,88 zł. Szacowane na 2019 rok koszty odbioru, transportu i zagospodarowania wynoszą 13.088.321,48 zł, co jak łatwo wyliczyć powodowałoby deficyt systemu na kwotę 1 894.166,60 złotych. Aby spełnić ustawowy obowiązek samofinansowania systemu gospodarowania odpadami konieczne jest więc zwiększenie opłat. Wprowadzenie tych stawek nastąpi od 1 stycznia 2019 roku (wynika to z daty publikacji uchwały).

            Z koniecznością wprowadzenia wyższych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obciążają mieszkańców, styka się dzisiaj większość gmin w Polsce. W pobliskiej Gminie Przemyśl opłaty wzrosną z 9, 50 zł do 13 zł za odpady zbierane selektywnie i z 17 zł do 23 za odpady niesegregowane, a więc w większym stopniu niż w samym Przemyślu. O około 100% wzrosną opłaty w Tarnobrzegu. Przyczyn znacznych podwyżek w Polsce są m.in. prawie sześciokrotny wzrost cen transportu, energii i tzw. „opłaty marszałkowskiej”, opłaty ponoszonej z tytułu składowania odpadów. Ta ostatnia będzie zresztą wzrastać także w przyszłych latach.

            Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnym i w Przemyślu nie oznacza konieczności składania nowych deklaracji przez mieszkańców i firmy, każdy, indywidualnie otrzyma informację o wysokości opłaty na podstawie złożonej wcześniej deklaracji. Szczegółowa informacja o nowych stawkach zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej www.przemysl.pl w dziale „czyste miasto”.

tekst: Witold Wołczyk

rzecznik prasowy

Wersja XML