Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Grzegorz Hayder nie jest już zastępcą prezydenta miasta.

W związku ze złożoną rezygnacją z dniem 16 listopada br. Prezydent Miasta odwołał ze stanowiska Zastępcy Prezydenta Miasta Grzegorza Haydera. Jego obowiązki w Urzędzie Miejskim przejął Sekretarz Miasta Dariusz Łapa.

Swoje obowiązki Zastępcy Prezydenta Miasta Grzegorz Hayder pełnił przez ostatnie 8 lat, a więc dwie kadencje samorządu. Ostatnio nadzorował prace m.in. Wydziałów: Mienia Komunalnego, Komunikacji, Transportu i Dróg, Spraw Społecznych, Gospodarki Komunalnej, Biura Zamówień Publicznych, a także spółek miejskich. W ostatnich wyborach samorządowych został wybrany radnym Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji samorządu.

Dziękujemy za ten czas poświęcony pracy dla naszego Miasta, ogrom energii i wiedzy włożony w jego funkcjonowanie oraz rozwój. Cieszymy się, że mogliśmy z Panem współpracować i życzymy, aby kolejne zawodowe i osobiste wyzwania, które Pan przed sobą postawi, sprawiały wyłącznie satysfakcję.

G_Hayder_pożegnanie.jpeg

Wersja XML