Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursowo dla Niepodległej

W ramach obchodów 100-lecia Niepodległości Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu zorganizował szereg przedsięwzięć mających na celu upamiętnienie tego podniosłego jubileuszu.

Dwie imprezy o charakterze konkursowym cieszyły się szczególnie dużym zainteresowaniem. 6 listopada 2018 odbyła się III edycja Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej – Z pieśnią do niepodległości, w której wzięło udział 43 uczestników reprezentujących prawie wszystkie szkoły przemyskie. Nie zabrakło również zgłoszeń z innych szkół województwa podkarpackiego.

Brak opisu obrazka

Konkurs był zachętą do refleksji nad  historią i tradycją naszego kraju oraz okazją do kultywowania pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy Ojczyzny. Uczestnicy prezentowali zarówno te najbardziej popularne jak i prawie już zapomniane  polskie utwory  patriotyczne. Barwne stroje i ciekawa interpretacja utworów, często z akompaniamentem instrumentów akustycznych wzbudzała zachwyt zgromadzonej publiczności. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz słodką niespodziankę, a na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora, czyli MDK oraz przemyskie spółki miejskie: MPEC, PwiK i PGM. W kategorii klas 1-3 szkół podstawowych pierwsze trzy miejsca zajęły: SP w Wyszatycach i SP 15 w Przemyślu, w kategorii klas 4-6: SP w Buszkowicach i SP 14, a w kategorii klas 7-8, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych: SP 16 i ZSUHiG oraz Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących.

Brak opisu obrazka

Druga z imprez miała charakter współzawodnictwa sportowego, a mianowicie po raz pierwszy w przeddzień rocznicy 100-lecia Niepodległości Polski zorganizowano turniej tenisa stołowego, który adresowany był również do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego. W imprezie wzięło udział ponad 40 uczniów reprezentujących szkoły z Przemyśla, z pobliskiej Żurawicy oraz uczniowie z oddalonej prawie 90 km od Przemyśla Szkoły Podstawowej w Konieczkowej i Gwoźnicy Dolnej. Jak przystało na doniosłą rocznicę, przed wręczeniem pucharów uczestnicy odśpiewali uroczyście Mazurka Dąbrowskiego. Turniej rozegrano w 6 kategoriach.

Brak opisu obrazka

Nie były to jedyne przedsięwzięcia realizowane w MDK w listopadzie z okazji przypadającego święta narodowego, jednak współzawodnictwo na niwie sportowej czy kulturalnej wydaje się być doskonałym sposobem na zaakcentowanie tak doniosłej rocznicy.

Wersja XML