Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

300 tys. zł na realizację programu Blisko Boisko

    Decyzją Ministra Sportu Gmina Miejska Przemyśl, w ramach programu BLISKO BOISKO, uzyskała dofinansowanie do budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu przy ul Grunwaldzkiej w wysokości 300 tys. zł (100 tys. zł pochodzi ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 200 tys. zł ze środków PZU S.A. i PZU Życie S.A.). Program ten zainicjowany w 2007 roku wspólnie przez Ministerstwo Sportu, PZU SA i PZU Życie SA zakłada budowę w całej Polsce kilkuset nowoczesnych boisk pokrytych sztuczną nawierzchnią.
     W wyniku realizacji inwestycji powstanie całoroczne boisko piłkarskie o wymiarach 30 na 60 metrów, pokryte trawą syntetyczną o wysokości 5 cm, ogrodzone do wysokości 4 m. Zostanie wykonane utwardzenie części terenu wokół boiska betonową kostką brukową, montaż bramek (szerokość 5 m, wysokość 2 m) i ławek (13 szt.), a także budowa boksów dla zawodników (6 miejsc).
    Wykonane w ramach programu boisko sportowe będzie ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży, także poza godzinami szkolnymi i w dni wolne, a korzystanie z niego będzie bezpłatne.
    Celem inwestycji jest przede wszystkim stworzenie atrakcyjnej oferty spędzenia czasu wolnego poprzez oddanie do użytku nowoczesnego i bezpiecznego boiska dla dzieci i młodzieży.Opracował: Wydział Inwestycji, Strategii Rozwoju i Funduszy Europejskich
Dodał: Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML