Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń substancjami psychoaktywnymi oraz chemicznymi”

   W dzisiejszej codziennej rzeczywistości na młodego człowieka czeka wiele zagrożeń, które mogą przerodzić się w realne niebezpieczeństwo. Spośród wielu czyhających na młodych ludzi pokus jest obcowanie z różnego rodzaju substancjami chemicznymi i psychoaktywnymi, które zaburzają i wpływają na świadomość człowieka. W otaczającym nas świecie jest to bardzo poważny problem, wobec którego należy podejmować działania prewencyjne, dlatego też w ubiegłym tygodniu 3 października na terenie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej odbyła się konferencja w ramach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta i Powiatu Przemyskiego, którą otworzył Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan dr Janusz Hamryszczak a poprowadziła Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Agnieszka Radziejowska.

fot. A_Czereba (1).jpeg

Prelegentami konferencji byli:

   dr inż. Adam Sidor Państwowy Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Sanitarny, który zaprezentował wykład pt. „Nowe narkotyki - zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi”

   mgr inż. Barbara Honicka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu zaprezentowała prelekcje na temat „Modernizacja i remonty w placówkach oświatowych - szkodliwe czynniki chemiczne w powietrzu wewnątrz pomieszczeń pobytu dzieci i młodzieży”,

   Następnie asp. Małgorzata Czechowska z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu specjalistka ds. nieletnich i patologii przeprowadziła wykład na temat  zagrożeń w drodze do szkoły oraz przemocy w szkołach, której przykładem było zastraszanie i wymuszanie. Funkcjonariuszka zaprezentowała również zmiany w ustawodawstwie dotyczącym posiadania substancji psychoaktywnych.

   Kolejnym prelegentem był asp. Marcin Buczek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, który poruszył temat „Ewakuacji klas szkolnych i szkół”.

   Wystąpienia zakończył Krzysztof Mazur z Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział w Przemyślu prezentujący zasady udzielania pierwszej pomocy.
 

     Konferencja na temat: „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń substancjami psychoaktywnymi oraz chemicznymi” zorganizowana została przez pion bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego tutejszego urzędu, za który odpowiada zastępca naczelnika wydziału Maciej J. Szeremeta.
   Zagadnienia poruszane podczas konferencji skierowane były do dyrektorów, nauczycieli i pracowników placówek oświatowych a także do młodzieży. Głównym celem i przesłaniem konferencji było podniesienie świadomości o istniejących zagrożeniach i wskazanie kierunków działania, (na co zwracać szczególną uwagę, jak się zachować, gdzie szukać pomocy) w przypadku podejrzenia sięgania przez młodego człowieka po substancje psychoaktywne.

Publikacja i tekst: MJ. Sz - WSOiZK w/m
Zdjęcia: A. Cz. - KPM w/m

Wersja XML