Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualizacja wyników naboru deklaracji do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” - Poddziałanie 3.3.1 (przyłącza ciepłownicze)

Szanowni Państwo,

W związku z porozumieniem z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., które zobowiązało się nieodpłatnie sprawować nadzory inwestorskie dla całości zadania związanego z przyłączami ciepłowniczymi i instalacjami odbiorczymi w budynkach zbiorowego zamieszkania poniżej przedstawiam zaktualizowane ostateczne listy rankingowe budynków zbiorowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”.

W wyniku powstałych oszczędności udało się zakwalifikować do projektu 3 dodatkowe budynki zamieszkania zbiorowego.

Jednocześnie na listę rezerwową został dodany budynek zbiorowy o numerze deklaracji GMP/EP/3.3.1/170, który wcześniej z uwagi na omyłkowo obliczoną liczbę punktów znalazł się na liście budynków zbiorowych zakwalifikowanych do projektu.

 

PDFLista rankingowa budynków zbiorowego zamieszkania.pdf

PDFLista rankingowa rezerwowa budynków zbiorowego zamieszkania.pdf

 

UWAGA:

W przypadku budynków ujętych na liście rezerwowej, możliwość zakwalifikowania do projektu będzie istniała w sytuacji rezygnacji z udziału w projekcie bądź w przypadku nieuregulowania spraw własnościowych czy nie uzyskania wymaganych zgód właścicieli sąsiednich działek.

Brak opisu obrazka

Wersja XML