Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga! Ruszyła dodatkowa rekrutacja na studia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej

Uczelnia otworzyła nowe, ciekawe kierunki...

 

Brak opisu obrazka

 

 


Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej  jest dokonanie elektronicznej rekrutacji, a następnie złożenie przez kandydata odpowiednich dokumentów wymienionych w zakładce Dokumenty.

 

 

E – REKRUTACJA

I ETAP REKRUTACJI JEST DWUSTOPNIOWY:

  1. rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji,
  2. złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rejestracji, w odpowiednim Sekretariacie danego Instytutu PWSW prowadzącego nabór na wybrany przez Państwa kierunek.

 

II ETAP REKRUTACJI:

Kwalifikowanie przez odpowiednie Instytutowe Komisje Rekrutacyjne dokumentów kandydatów na I rok studiów.

Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia p. 1 i 2 (porównaj I Etap rekrutacji), w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone.

tj.:

Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w Sekretariacie danego Instytutu nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli sporządzaniu listy osób przyjętych na studia.

 

Kliknij, aby powiększyć ► Brak opisu obrazka

 

Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych kierunków studiów są dostępne w sekretariatach instytutów:

 

Kliknij, aby powiększyć ►  

 

 

Uczelniany Punkt Rekrutacyjny znajduje się w Pałacu Lubomirskich, na parterze w p. nr 18. Osobą udzielającą pomocy przy elektronicznej rekrutacji jest mgr Wasyl Koziar, tel. 16 735 52 04. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

Więcej informacji na stronie Uczelni.

 

 

 

Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazka

 

 

publikacja: Agata Czereba

 

 

Wersja XML