Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

X Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

     W dniu 21 czerwca 2007 r. (czwartek) o godz. 9.00 rozpocznie się X Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu.

Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 maja 2007 r.
3. Sprawozdanie z działalności Przemyskiej Gospodarki Komunalnej - SITA Sp. z o.o. za 2006 r.
4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Przemyślu za 2006 r.
5. Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu za 2006 r.
6. Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu za 2006 r.
7. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
8. Interpelacje i wnioski radnych.
9. Zakończenie obrad.

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML