Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczystość odsłonięcia odnowionego pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego

Po niedawno zakończonej przebudowie cokołu i otoczenia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego u zbiegu ulic Wodnej i Mostowej, 4 września br. nastąpiło symboliczne odsłonięcie tego upamiętnienia. W asyście posterunku żołnierzy i rekonstruktorów w historycznych mundurach, nowy piedestał odsłonili Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz Prezydent Miasta Robert Choma. W uroczystości wzięli udział liczni goście - w pierwszym rzędzie kombatanci, a także Posłowie na Sejm RP Piotr Babinetz i Wojciech Bakun, członek zarządu Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Zaleszczyk wraz z radnymi, zastępcy Prezydenta Grzegorz Hayder i Janusz Hamryszczak, delegacje służb mundurowych i mieszkańcy miasta.

Pomnik poświęcony Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu powstał i w 2002 r. z inicjatywy Polskiego Związku Wschodniego w Przemyślu. Projektantem cokołu jest nierozerwalnie związany z Przemyślem artysta plastyk Józef Kalinowski, również obecny na uroczystości. Odlanie popiersia wykonali przemyscy odlewnicy z Wytwórni Dzwonów im. Jana Felczyńskiego. Doskonale znane wszystkim mieszkańcom naszego miasta popiersie, zyskało nowy, wyższy postument, a plac, na którym stoi pomnik został rozbudowany, przybierając ostatecznie kształt Krzyża Virtuti Militari. Krzyż, podobnie jak nowy piedestał, wykonany jest z granitu i opatrzony elementami z brązu, które odlano w odlewni KAWMET mieszczącej się w podprzemyskich Orłach. Przez ostatnie lata toczyła się dyskusja dotycząca przebudowy popiersia, a nawet zmiany jego lokalizacji. M.in. z inicjatywy Rady Seniorów Marszałek pozostał w tym samym miejscu, jednak jego otoczeniu nadano nowy, bardziej godny wygląd, a zamontowana na postumencie tablica przypomina, że przebudowa jest wyrazem wdzięczności mieszkańców i samorządu Przemyśla w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

O zasługach twórcy polskiej niepodległości i znaczeniu jego osoby dla naszej historii w swoim wystąpieniu mówił Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Związki Marszałka Józefa Piłsudskiego z Przemyślem przypomniał Leszek Włodek z Instytutu Kresów Wschodnich, uczestnik walk o niepodległość w Szarych Szeregach i Armii Krajowej. Także on przypomniał, że data uroczystości odsłonięcia pomnika nie jest przypadkowa - to w Przemyślu pod koniec września 1906 roku przyszły Marszałek Polski spotkał się z przedstawicielami wywiadu austriackiego i uzyskał zgodę na formowanie wojska polskiego na obszarze zaboru austriackiego.

 

 

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

zdjęcia: Piotr Michalski

Wersja XML