Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prace zabezpieczające na stoku narciarskim

Na przemyskim stoku narciarskim trwają prace zmierzające do likwidacji osunięcia, które pojawiło się na tym terenie w ubiegłym roku. Prace inżynierskie prowadzi firma Aarsleff Sp. z o.o., która wyłoniona została w przetargu rozstrzygniętym w lipcu przez przemyski ZDM. Zakończenie robót przewidziane jest na 30 listopada br.

Po ubiegłorocznych doraźnych pracach zabezpieczających osunięcie na stoku narciarskim, przeprowadzone zostały badania geodezyjno – inżynierskie, na podstawie których przygotowany został projekt likwidacji osuwiska. Obecnie prowadzone na zlecenie ZDM-u prace to roboty inżynierskie polegające na wzmocnieniu terenu konstrukcjami żelbetowymi – palami, wykonane zostanie także odwodnienie wgłębne i powierzchniowe oraz kotwy gruntowe. Niejako przy okazji wykonany zostanie remont jezdni i chodników przy ul. Pasteura na odcinku przy trasie narciarskiej nr 1 (od Loży szyderców do wiaduktu narciarskiego nad ulicą).

Wartość prac to blisko 3 mln zł, z czego 2 400 tys. to dofinansowanie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z funduszy przeznaczonych na likwidację osuwisk.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Wersja XML