Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana organizacji ruchu na Sienkiewicza

Od 20 sierpnia br. nastąpi stała zmiana organizacji ruchu drogowego na ul. Henryka Sienkiewicza. Od tej daty będzie to ulica jednokierunkowa od strony Wyb. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Decyzję o takiej zmianie Prezydent podjął na wniosek mieszkańców, po konsultacjach z właściwym Zarządem Osiedla.

Brak opisu obrazka

Wersja XML