Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stypendium twórcze- zapraszamy do składania wniosków na nowym formularzu!

Przypominamy, że podobnie jak w latach ubiegłych do 15 września br. można składać wnioski o stypendium twórcze.  O stypendium mogą ubiegać się osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną na terenie miasta Przemyśla w dziedzinie literatury, sztuk plastycznych, muzyki i tańca oraz teatru i filmu.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium reguluje uchwała nr 155/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2012 oraz uchwała zmieniająca nr 55/2018 z dnia 22 marca 2018 r. Obydwie uchwały są dostępne na stronie internetowej www.bip.przemysl.pl. Uchwała zmieniająca nadaje nowe brzmienie paragrafowi 5. W załączniku do niniejszej informacji podajemy odnośnik do regulaminu przyznawania stypendium oraz aktualnie obowiązującego wniosku.

Bardzo prosimy o zapoznanie się ze zmianami i złożenie wniosku na właściwym formularzu. WNIOSKI ZŁOŻONE NA FORMULARZU DOTYCHCZASOWYM NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ.

Regulamin oraz wniosek można również otrzymać w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, tel. 16 675 20 84. Są one również załączone poniżej tej informacji.

DOCXRegulamin Stypendium ze zmianą.docx

DOCWniosek o stypendium OBOWIĄZUJĄCY.doc

 

 

Wersja XML