Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbyło się spotkanie informacyjne „Fundusz Usług Rozwojowych”

18 lipca br. w siedzibie Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych kandydatów do projektu pt. „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”. W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy z subregionu przemyskiego wraz z  pracownikami.

Spotkanie rozpoczął Prezes PARR S.A. Pan Kamil Niklewicz witając wszystkich zaproszonych gości. Następnie głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Janusz Hamryszczak, który zachęcał zgromadzonych do korzystania z form wsparcia proponowanych w projekcie.
 
O założeniach projektu, zasadach ubiegania się o dofinansowanie na usługi rozwojowe (m.in. na szkolenia, kursy zawodowe, studia podyplomowe) w ramach projektu oraz o dokumentach zgłoszeniowych, szczegółowo opowiedział Koordynator Projektu, Pan Piotr Pyszczuk. 
 
Na zakończenie spotkania głos zabrała Pani Beata Chudzik, Doradca ds. Bazy Usług Rozwojowych, która omówiła szczegóły dotyczące korzystania z Bazy Usług Rozwojowych.
 
Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w spotkaniu, a także mikro, mali i średni przedsiębiorcy z subregionu przemyskiego zainteresowani dotacjami na usługi rozwojowe mogą składać formularze zgłoszeniowe do dnia 7 sierpnia br.
 
Regulamin wsparcia wraz z formularzem zgłoszeniowym do projektu jest do pobrania tutaj
FUR ulotka A-5 - 580.81Kb (pdf)
 
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
 
Wersja XML