Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Seminarium „Społeczne aspekty turystyki w Przemyślu” - w ramach Przemyskich Seminariów Naukowych

Brak opisu obrazka
Instytut Socjologii PWSW w Przemyślu zaprasza studentów i mieszkańców Przemyśla oraz Powiatu Przemyskiego na kolejne spotkanie z cyklu Przemyskich Seminariów Naukowych. Tym razem przewodnim tematem seminarium będzie aktualny stan i perspektyw rozwoju ruchu turystycznego oraz branży turystycznej jako ważnego składnika gospodarki Przemyśla.  W ramach seminarium zostanie wygłoszony referat wprowadzający Dr hab. Prof. PWSW w Przemyślu Mariana Niezgody pt.: Turystyka. Jakie są z niej korzyści dla Przemyśla? a następnie zaprezentowane wyniki raportu z badań pilotażowych zrealizowanych przez studentów II roku socjologii pod kierunkiem Dr hab. Piotra Długosza – Turyści w Przemyślu w 2018 r.

 

 

Społeczne aspekty turystyki w Przemyślu

13 lipca 2018 r. godz. 13.00

Bud. Kolegium Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, sala 2.29, I piętro

Przemyśl, ul. Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 1E

 

 

Seminarium będzie okazją do spotkania osób reprezentujących różne środowiska profesjonalne i opiniotwórcze zainteresowane kwestią wpływu turystyki na rozwój lokalny Przemyśla, a także do prezentacji  poglądów  i stanowisk.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML