Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Likwidacja Akademii Zdrowego Stylu Życia KUŹNIA

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Likwidator Akademii Zdrowego Stylu Życia „KUŹNIA” z siedzibą w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2018 r., sygn. akt RZ.XII Ns Rej. KRS 9201/18/267,

 

p o s t a n o w i ł

 

  1. Rozwiązać Akademię Zdrowego Stylu Życia „KUŹNIA” w Przemyślu.
  2. Wyznaczyć na likwidatora Marię Kroczek.

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres: ul. Józefa Mireckiego 4 m. 5, 37-700 Przemyśl w terminie miesiąca od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Likwidator podaje, że sądem rejestrowym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.

 

LIKWIDATOR

Maria Kroczek

 

PDFObwieszczenie.pdf
 

Wersja XML