Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogólnopolski konkurs literacko-plastycznym pn. Zofia Kossak na nowo – komiksowo

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków Oddział w Częstochowie zaprasza uczniówszkół podstawowych oraz średnich do udziału w Ogólnopolskim konkursie literacko-plastycznympn. Zofia Kossak na nowo – komiksowo

Brak opisu obrazka

Utwory Zofii Kossak po wojnie zostały wykreślone z katalogu lektur. Autorka „Pożogi” została skazana na niepamięć. Aby pobudzić kreatywność i zachęcić dzieci oraz młodzież do nowatorskiego podejścia do dzieł polskiej pisarki, częstochowski Oddział Towarzystwa Historycznego im. Szembeków podjął się przygotowania Ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego pn. Zofia Kossak na nowo – komiksowo skierowanego do uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Partnerami konkursu, a jednocześnie fundatorami nagród są Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (dawniej Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie oraz polska sieć sklepów komputerowych x-kom.

Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.

Głównym założeniem konkursu jest: promocja twórczości literackiej Zofii Kossak wśród dzieci i młodzieży, pobudzenie kreatywności i zachęcenie do nowatorskiego podejścia do dzieł polskiej pisarki oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej, zdolności literackich i artystycznych młodego pokolenia.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie komiksu zainspirowanego wybranym fragmentem utworu Zofii Kossak. Szczegółowe wskazówki można znaleźć w regulaminie oraz w informacjach na temat konkursu dostępnych na stronie internetowej organizatora www.szembek.czest.pl, partnerów konkursu oraz w mediach społecznościowych. Na prace czekamy do 15 grudnia 2018 roku.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15 maja 2019 roku w siedzibie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (dawniej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie). Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody wpostaci sprzętu komputerowego oraz albumów i gier edukacyjnych.

Patronat medialny sprawują: Tygodnik katolicki „Niedziela”, TV ORION, Radio FIAT, portal Częstochowskie24.pl oraz Gazeta Częstochowska.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

kontakt:

PDFzaproszenie Ogólnopolski konkurs literacko.pdf

PDFregulamin zm. nazwy konkurs literacko-plastyczny kossak.pdf

PDFFragment 1. Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata.pdf

PDFFragment 2. Topsy i Lupus.pdf

PDFFragment 3. Bursztyny-Doczekał.pdf

PDFFragment 4. Ku swoim.pdf

Wersja XML