Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konferencja w Podkarpackim Centrum Nauczycieli upowszechniająca rezultaty projektów realizowanych w ramach Erasmus+ i POWER

W dniu 5.06.2018 r. w Przemyślu odbyła się wojewódzka konferencja „Projekty międzynarodowe w ramach Programu Erasmus+ szansą na rozwój uczniów i nauczycieli” zorganizowana przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu i Szkołę Podstawową nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu.

Uczestników konferencji: dyrektorów szkół, nauczycieli, przedstawicieli JST oraz uczniów, licznie przybyłych (ok. 70 osób) z różnych zakątków województwa podkarpackiego, powitali pan Zbigniew Hamielec - wicedyrektor PCEN ds. Oddziału w Przemyślu oraz pani Dorota Kotuła – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu. Gościem konferencji była pani Katarzyna Kuczmenda - Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz pani Anna Kozłowska z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Gościem specjalnym konferencji była pani Iwona Karkliniewska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ z Warszawy, instytucji odpowiedzialnej za wdrożenie tego programu w Polsce. W swoim wystąpieniu  przybliżyła założenia programu Erasmus+, który daje szansę  i duże możliwości rozwoju społecznego w wymiarze europejskim. Podsumowała także dotychczasowe działania podjęte w ramach programu w Polsce i województwie podkarpackim. Ważnym wydarzeniem była inauguracja w województwie podkarpackim Regionalnego Punktu Informacyjnego, który będzie funkcjonował  przez najbliższe dwa lata w PCEN w Rzeszowie. Pani Iwona Karkliniewska wręczyła certyfikat Regionalnego Punktu Informacyjnego panu Grzegorzowi Nowakowskiemu – wicedyrektorowi PCEN ds. projektów unijnych, który omówił rolę i zadania PCEN w prowadzeniu Regionalnego Punktu Informacyjnego  w województwie podkarpackim.

W drugiej części konferencji pani Elżbieta Komarnicka – konsultant PCEN Oddział w Przemyślu, uwrażliwiła uczestników na ważny aspekt realizacji projektu w programie Erasmus+, jakim jest upowszechnianie jego rezultatów.

Następnie odbyła się prezentacja przykładów dobrych praktyk, w której wzięły udział następujące placówki:

 

Akcja KA1 Mobilność kadry edukacyjnej

Akcja KA2 Partnerstwa strategiczne

Podczas wystąpień prelegenci przybliżyli cele swoich projektów i pochwalili się osiągniętymi rezultatami. Zachęcali do pisania projektów i aplikowania o środki z programu Erasmus+ i PO WER, pomimo tego, że wymaga to od nauczycieli dużego zaangażowania, poświęcania dodatkowego czasu oraz wysiłku.

Uczestnicy konferencji mieli także możliwość przyjrzenia się różnym formom upowszechniania rezultatów, gdyż oprócz wystąpień i prezentacji multimedialnych, można było obejrzeć interesujące tablice ekspozycyjne, banery, plakaty, przewodniki, poradniki i wiele innych produktów powstałych w ramach projektów. Wszystkie prezentacje, które przygotowały szkoły będą dostępne na stronie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rezszowie.

Konferencja pokazała jak gęsta jest sieć bezpośrednich, międzynarodowych kontaktów naszych podkarpackich szkół, chociażby tylko na przykładzie szkół uczestniczących w spotkaniu. Była to naprawdę doskonała okazja na wymianę doświadczeń i zainspirowanie się nowymi, ciekawymi  pomysłami na projekty w programie Erasmus+.

 

 

Anna Wawrzynów

Wersja XML