Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie Przemyskiej Rady Seniorów z Młodzieżową Radą Miasta Przemyśla

W dniu 29.05.2018 r. na zaproszenie Przemyskiej Rady Seniorów odbyło się spotkanie integracyjne z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla.

Szeroko podjętą dyskusję zdominowała tematyka związana z formami aktywizacji seniorów i młodzieży we współpracy m.in. w obszarze tworzenia wielosektorowej lokalnej polityki społecznej.

Ponadto zwrócono uwagę na podniesienie i wzmocnienie umiejętności partycypacji społecznej i obywatelskiej w różnych wskazanych obszarach, a także  wypracowanie modelu  efektywnej współpracy z samorządem terytorialnym i innymi podmiotami w zakresie m.in:
- rozwoju i współpracy wolontariatu (w tym współdziałanie w partnerstwie z samorządem lokalnym w obchodach Dnia Wolontariusza),
- obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski (organizacja spotkań o tematyce historycznej),
- organizacji obchodów Dnia Organizacji Pozarządowych (pikniki, okolicznościowe spotkania, konferencje itp.),
- efektywnej współpracy w przygotowaniu i przebiegu obchodów Dnia Patrona Miasta.

Przemyska Rada Seniorów jest przekonana, iż wzajemne spotkania przyniosą inspirację i pomogą w tworzeniu  konkretnych metod pracy nie tyko w działaniu na rzecz lokalnego środowiska, ale też w rozwoju szeroko pojętej współpracy ze społecznością lokalną.


Bogumiła Walicka-Lechowicz

Przewodnicząca Przemyskiej Rady Seniorów
 

 

 

 

 

Wersja XML