Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaułek Wojaka Szwejka

Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka zaprasza na uroczystość otwarcia „Zaułka Wojaka Szwejka”, która odbędzie się w trakcie Podkarpackiego Jarmarku Turystycznego 6 maja o godz. 15.30. Tę nazwę nosi dawna ulica Wjazd biegnąca pomiędzy Galerią Sztuki Współczesnej i Restauracją Karpacka. Uchwałę zmieniającą nazwę radni podjęli na lutowej sesji Rady Miejskiej.

JPG Podczas Podkarpackie Jarmarku Turystycznego zostal otwarty w Przemyślu Zaulek Wojaka Szwejka. <br> <br> <br>

JPG Podczas Podkarpackie Jarmarku Turystycznego zostal otwarty w Przemyślu Zaulek Wojaka Szwejka. <br> <br> <br>

JPG Podczas Podkarpackie Jarmarku Turystycznego zostal otwarty w Przemyślu Zaulek Wojaka Szwejka.

JPG Podczas Podkarpackie Jarmarku Turystycznego zostal otwarty w Przemyślu Zaulek Wojaka Szwejka.

JPG Podczas Podkarpackie Jarmarku Turystycznego zostal otwarty w Przemyślu Zaulek Wojaka Szwejka.

JPG Podczas Podkarpackie Jarmarku Turystycznego zostal otwarty w Przemyślu Zaulek Wojaka Szwejka.

JPG Podczas Podkarpackie Jarmarku Turystycznego zostal otwarty w Przemyślu Zaulek Wojaka Szwejka.

JPG Podczas Podkarpackie Jarmarku Turystycznego zostal otwarty w Przemyślu Zaulek Wojaka Szwejka.

JPG Podczas Podkarpackie Jarmarku Turystycznego zostal otwarty w Przemyślu Zaulek Wojaka Szwejka.

JPG Podczas Podkarpackie Jarmarku Turystycznego zostal otwarty w Przemyślu Zaulek Wojaka Szwejka.

Wersja XML