Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemyśl i EXATEL projektują Smart City

Jakie problemy mieszkańców i samego miasta może rozwiązać Smart City? Jak wdrażać technologię, aby przede wszystkim odpowiadała na realne potrzeby Przemyśla? Jak zaplanować rozwój miasta w dłuższej perspektywie? Na te i inne pytania odpowiadają uczestnicy zorganizowanych przez EXATEL warsztatów dla Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

Pierwsze z dwóch planowanych warsztatów, które ma miejsce 19 i 20 kwietnia, to element zamówionego przez władze miasta audytu. Jego efektem mają być rekomendacje dotyczące zakresu i sposobu wdrożenia rozwiązań Smart City w Przemyślu.

Smart City to nie tylko modne i chwytliwe hasło. Wprowadzenie rozwiązań kryjących się pod nim to konieczność dla polskich miast, a przemyślanie zasługują na technologie, które zaspokoją ich oczekiwania oraz potrzeby związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa i komfortu życia. Unikalne w skali kraju rozwiązania, które chcemy zastosować będą także wsparciem u ułatwieniem codziennej pracy jednostek miejskich – stwierdził Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla.

Brak opisu obrazka

Smart City – miasto wspierające swoich mieszkańców

Czym jest Smart City? To miasto, które w interaktywny sposób komunikuje się ze swoimi mieszkańcami. Dzieje się tak dzięki wielu czujnikom, które zbierają informacje o otaczającej nas przestrzeni miejskiej i pomagają ludziom w ich codziennym życiu. Przykładem praktycznego użycia technologii Smart City mogą być czujniki jakości powietrza, oświetlenie samoczynnie włączające się wraz ze zmierzchem, inteligentne kamery informujące dyspozytorów o zagrożeniu, światła na skrzyżowaniach dostosowujące się do intensywności ruchu. Innymi słowy – to miasto, które aktywnie wspiera swoich mieszkańców.

Prowadzony audyt ma nam pomóc zdiagnozować i określić konkretne problemy oraz potrzeby Przemyśla i jego mieszkańców, ponieważ nie ma jednej, uniwersalnej formuły, którą można zastosować w każdym mieście. Dopiero wyniki takiej analizy pozwolą precyzyjnie zaplanować inwestycje. Cieszę się, że EXATEL zaproponował nam bardzo partnerską formę współpracy poprzez dialog z pracownikami naszych jednostek. Spojrzenie z zewnątrz przy jednoczesnym wykorzystaniu wiedzy tych osób, które na co dzień rozwiązują problemy Przemyśla, da z pewnością dobre efekty – opisuje prowadzone obecnie przez EXATEL działania Prezydent Robert Choma.

Wdrożenie Smarty City w mieście tak zróżnicowanym topograficznie jak Przemyśl to duże wyzwanie. Dlatego musimy wiedzieć, które zadania są najistotniejsze? Na czym najbardziej zależy włodarzom miasta oraz jej mieszkańcom? Dopiero wtedy będziemy w stanie przygotować konkretne rekomendacje, co do sposobu budowy inteligentnego Przemyśla – powiedział Rafał Magryś, wiceprezes EXATEL.

Brak opisu obrazka

Najważniejsze to badanie potrzeb

W trakcie pierwszego z dwóch warsztatów wypracowany zostanie zakres przemyskiego Smarty City. Przedstawiciele takich jednostek jak Urząd Miejski, Miejski Zakład Komunikacji, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Straż Miejska, Zarząd Dróg Miejskich oraz firm zajmujących się gospodarką komunalną wspólnie ustalą katalog potrzeb miasta oraz harmonogram prac. Kluczowym efektem będzie jednak lista konkretnych problemów do rozwiązania przez Smart City w dziedzinach takich jak technologie IT, bezpieczeństwo, efektywność energetyczna i transport.

Wdrażanie Smart City to dobry przykład praktycznego wykorzystania możliwości, jakie daje nowa technologia. Znamy się na tym - badaniami i rozwojem zajmujemy się na co dzień. Jako polska firma tworzymy własne produkty, współpracujemy z krajowymi ośrodkami naukowymi. Ale też pracujemy nad technologiami przyszłości. Przykładem jest choćby nasze uczestnictwo w międzynarodowym projekcie RAPID 5G. W 2017 roku zorganizowaliśmy pierwsze w Europie testy technologii 5G w przestrzeni publicznej. Rozwiązań, które będą kołem zamachowym dla rozwoju inteligentnych miast – podkreśla Rafał Magryś. 

Brak opisu obrazka

Co ważne, Smart City zakłada również udostępnienie zbieranych danych. Tak, by można było je swobodnie wykorzystać do tworzenia aplikacji na użytek określonych grup mieszkańców. Dla przykładu sama tylko Barcelona udostępniła w sumie kilka tysięcy zestawów otwartych danych.

Planowane zakończenie audytu planowane jest na maj 2018 roku. Raport przygotowany przez EXATEL zawierać będzie wskazówki, jak najefektywniej zbudować inteligentne miasto. Co ważne - nie tylko pod względem technologicznym. Ważnym elementem będą również sugestie, w jaki sposób zebrane przez czujniki dane można wykorzystać dla dobra lokalnej społeczności.

Wersja XML