Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W MIEŚCIE

     W celu poprawy stanu czystości i estetyki w naszym Mieście służby porządkowe realizują działania według przyjętych harmonogramów prac. Okres letni to przede wszystkim wysokie temperatury, które sprawiają iż szczególnej pielęgnacji wymaga ukwiecenie Miasta, dlatego też zwiększono częstotliwość podlewania kwiatów.
    Na bieżąco odbywa się sprzątanie ulic oraz wywóz odpadów komunalnych z urządzeń będących własnością Miasta. Wśród prac porządkowo-estetycznych należy wymienić również cykliczne wykaszanie traw zarówno na terenach miejskich, jak i opuszczonych. W Mieście zostały dostawione nowe ławki i kosze na odpady.
     Zakład Usług Komunalnych w uzgodnieniu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz odbiorcami odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydłużył godziny otwarcia składowiska odpadów przy ul. Piastowskiej w poniedziałek do godz. 19.00. Pozwala to na dogodną zwózkę odpadów gromadzonych w większych ilościach w okresie dni wolnych od pracy.
    W związku z komunikatem Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego dla Miasta Przemyśla w kwestii utrzymania w prawidłowym stanie technicznym i estetycznym przydomowych placów zabaw dokonano ich przeglądów i przeprowadzono niezbędną konserwację urządzeń.
    Obecnie też realizowane są wnioski, wynikające ze spotkań Rad Osiedlowych z władzami Miasta, w zakresie utrzymania ładu i porządku w obrębie osiedli mieszkaniowych.
     Współpraca służb porządkowych z funkcjonariuszami Straży Miejskiej pozwala na szybką reakcję w sytuacjach likwidacji dzikich wysypisk śmieci. Pod stałym nadzorem czystości znajdują się również Miejskie Cmentarze Komunalne.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML