Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

A MOŻE BY TAK JESZCZE RAZ - ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W AKCJI

 21 czerwca br. po raz pierwszy Oddział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu organizuje dla młodzieży i dorosłych akcję pod nazwą "A może by tak jeszcze raz ...". Wspomniana akcja jest "siostrzaną" akcją w stosunku do "Sprzątania Świata". Ma ona charakter wychowawczo-edukacyjno-ekologiczny i skierowana jest do młodzieży. Mogą w niej uczestniczyć również zorganizowane grupy osób dorosłych. Akcją zostanie objęty teren całego Miasta.

 Chętne grupy mogą być zgłaszane wyłącznie przez nauczycieli i pod ich opieką młodzież może uczestniczyć w akcji. Zgłoszone grupy otrzymają niezbędny sprzęt do przeprowadzenia akcji. Nad bezpieczeństwem i komunikacją grup oprócz opiekunów czuwać będzie Straż Miejska.
Każdy z uczestników otrzyma materiały informacyjne mówiące o tym jakich odpadów nie należy zbierać i brać do rąk. Wyszczególnione zostały:

• igły,
• strzykawki,
• pojemniki z cieczami bez oznaczeń zawartości oraz, że należy miejsce oznaczyć i powiadomić funkcjonariusza Straży Miejskiej o lokalizacji tego miejsca. 


 W przypadku odkrycia „dzikich wysypisk odpadów" działanie jest identyczne, a informacja przekazana do miejskich służb komunalnych celem likwidacji „dzikiego wysypiska".

 

Zachęcamy młodzież i nauczycieli do uczestnictwa w akcji wszelkie informacje i zapisy w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu pod numerem telefonu: 6786832.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

 

Wersja XML