Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„POSPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE”!

Od wczoraj – 10 kwietnia br. – w wyznaczonych miejscach właściciele psów mogą nieodpłatnie otrzymać jednorazowe „zbieraki nieczystości” do uprzątania psich odchodów. Tym samym Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu zapoczątkował akcję „Posprzątaj po swoim psie”.

Topniejący w ostatnich tygodniach śnieg przypomniał zapewne wielu mieszkańcom Przemyśla o wielokrotnie podnoszonym problemie dla utrzymania czystości w naszym mieście: psich odchodach. Jednym ze  sposobów jego rozwiązania, sprawdzonym w wielu miastach, jest po prostu sprzątanie nieczystości przez właścicieli zwierząt. Wszyscy chętni do włączenia się do akcji mogą od początku tego tygodnia bezpłatnie otrzymać zestawy do sprzątania:

- w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM (ul. Ratuszowa 10a, II p.);
- w najbliższej Administracji Domów Mieszkalnych,
- w siedzibie Straży Miejskiej na ul. Sportowej.

Zakupiono 1000 sztuk zestawów - po wyczerpaniu tej ilości „zbieraki nieczystości” będą rozprowadzane odpłatnie przez zainteresowane punkty handlowe.
Niezależnie od prowadzonej akcji Przemyska Gospodarka Komunalna „SITA” Sp. z o.o. zakupi w najbliższym czasie urządzenie służące m.in. do uprzątania nieczystości po zwierzętach. 

Zachęcamy wszystkich właścicieli czworonogów do sprzątania po nich:  zebrane jednorazowym zbierakiem nieczystości należy umieścić w torebce i wyrzucić do najbliższego, ogólnodostępnego kosza. Pamiętajmy, że dajemy w ten sposób wyraz odpowiedzialności za swoich podopiecznych, a także o wygląd naszego miasta.


Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML