Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyślij zgłoszenie do konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2017

Jeszcze do końca marca organizatorzy Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2017 zapraszają do składania zgłoszeń. Konkurs to przede wszystkim promocja i wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do aktywności gospodarczej na lokalnych rynkach oraz zakładania własnych firm.

mikroprzedsięiorca_wstęp.jpeg

 

Partner strategiczny

citi.png

Partner merytoryczny

kronenberg.png

Organizator konkursu

ifr.png

 

Konkurs

Mikroprzedsiębiorca Roku 2017

Nagroda główna 40 000 zł

MPR 2017 baner 219 x 90px.jpeg

 

Kategorie konkursowe

Mikroprzedsiębiorca

kategoria uniwersalna dla wszystkich Mikroprzedsiębiorców

Senior

kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2011 roku

Progres

kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2011 a 31 grudnia 2014 roku

Start

kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2015 roku

Młody Biznes

kategoria dla Mikroprzedsiębiorców
urodzonych po 1 stycznia 1988 roku

 

 

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, zatrudniający poniżej 10 pracowników,
których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów Euro.

 

Zgłoszenia do Konkursu można dokonać w dniach:

1-31 marca 2018 roku

na stronie konkursu: www.mikroprzedsiebiorcaroku.com

 

Cele Konkursu

Celem Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku jest promocja i wspieranie przedsiębiorczości,
zachęcanie do aktywności gospodarczej na lokalnych rynkach oraz zakładania własnych
firm. W konkursie nagradzani są przedsiębiorcy, których sukces stanowi przykład
efektywnego biznesu oraz innowacyjnego myślenia gospodarczego.

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku organizowany jest od 2005 roku. Dotychczas,
w kilkunastu edycjach Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku udział wzięło ponad
2500 przedsiębiorców. W gronie blisko 120 nagrodzonych znalazły się podmioty o różnym
charakterze działalności.

 

Ocena Zgłoszonych Mikroprzedsiębiorstw

Kapituła Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, składająca się z autorytetów w dziedzinach
związanych z prowadzeniem biznesu ocenia m.in.:

 • pomysł na firmę i jego ewolucję, umiejętność przezwyciężania
  trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy,
 • nowatorstwo w stosunku do podobnych przedsięwzięć,
 • strategię oraz sposób prowadzenia działalności sprzyjający rozwojowi firmy,
 • wpływ prowadzonego biznesu na rodzinę oraz lokalną społeczność,
 • markę – główny produkt lub usługę, a także sposoby dystrybucji i promocji.
 

Do udziału w konkursie zapraszamy w szczególności firmy, które wyróżniają się ciekawymi
i innowacyjnymi rozwiązaniami biznesowymi. Mile widziane są mikroprzedsiębiorstwa,
których wizja rozwoju sięga rynków globalnych.

Pełny regulamin konkursu: www.mikroprzedsiebiorcaroku.com

Gala Finałowa – czerwiec 2018

Zwieńczeniem konkursu będzie Gala Finałowa podczas której wręczone zostaną nagrody
i wyróżnienia. Wydarzenie będzie również okazją do rozmów na temat przyszłości
mikroprzedsiębiorczości w Polsce oraz okazją do spotkania środowisk przedsiębiorców,
którzy swój biznes traktują jako wyzwanie służące rozwojowi gospodarczemu w Polsce
oraz lokalnym społecznościom.

Kontakt dla uczestników


Kontakt w sprawach współpracy, partnerstwa i patronatów:
Maciej ‘Matt’ Iwankiewicz     mobile +48 601 892749     

Wersja XML