Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin odwiedził przemyską uczelnię [ZDJĘCIA]

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin odwiedził w piątek, 2 marca br. przemyską Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską, aby osobiście przybliżyć uczelnianej społeczności plan nowej organizacji wyższego szkolnictwa zawodowego.

 

Brak opisu obrazka

 

Główne założenia reformy, o której mówił minister Gowin to m.in. zupełnie nowa klasyfikacja dyscyplin naukowych, zdecydowane zwiększenie autonomii uczelni, nowy model kształcenia doktorantów i system finansowania ośrodków, a także możliwość organizowania egzaminów wstępnych.

 

Brak opisu obrazka

 

Zależy nam na tym, aby podnosił się ogólny poziom kształcenia na polskich uczelniach, a także poziom badań naukowych. Uczelnie zawodowe mają swoją niezbywalną misję – po pierwsze kształcą na potrzeby rynku pracy, lokalnego, subregionalnego i regionalnego. Po drugie są one ośrodkiem lokalnych elit. Pod tym względem przemyska uczelnia rzeczywiście odgrywa unikalną rolę, gdyż jest to jedyna uczelnia zawodowa, która od początku miała charakter uczelni humanistycznej i chociaż pan rektor słusznie wkłada ogromny wysiłek, żeby uruchomić też na niej kierunki studiów bardziej związane z gospodarką, to jednak ten unikalny charakter szkoły wschodnioeuropejskiej zostanie zachowany(...) Bardzo ważny jest też element misji. To jest szkoła wschodnioeuropejska, szkoła, której misją od początku było budowanie dialogu między Polską a Ukrainą. Wiemy, że stosunki polsko-ukraińskie obciążone są trudnymi czasami i tragicznymi kartami przeszłości. Wiemy też w jak trudnym położeniu znajdują się dziś nasi ukraińscy sąsiedzi. Ukraina jest państwem napadniętym, państwem znajdującym się w stanie wojny... Chcę zapewnić, że niezależnie od konieczności wyjaśniania wszystkich bolesnych kart z przeszłości, na czele ze zbrodnią wołyńską, nasz rząd i Państwo Polskie konsekwentnie będzie wspierać prodemokratyczne i prozachodnie tendencje Ukrainy (...)” – powiedział podczas spotkania Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin.

 

Brak opisu obrazka

 

Obok licznie zgromadzonych studentów przemyskiej uczelni, w spotkaniu udział wzięli również m.in.: Posłowie na Sejm RP Andrzej Matusiewicz i Marek Rząsa, Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder oraz Janusz Hamryszczak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Robert Bal, Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej – płk SG Robert Rogoz, Komendant Miejski Policji w Przemyślu – insp. Wojciech Kiełtyka, przedstawiciele władz samorządowych z powiatu przemyskiego, a także reprezentanci firm i instytucji na co dzień współpracujących z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską. 

 

 

 

<iframe width="854" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/owwTEeQD6l0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

 

Agata Czereba

fot. Agata Czereba

wideo: TVPodkarpacka

Wersja XML