Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utrudnienia w ruchu drogowym na "małej obwodnicy"

     Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu informuje, że zostały rozpoczęte roboty budowlane związane z przebudową tzw. „małej obwodnicy”, czyli drogi powiatowej nr 2162R w Przemyślu, obejmującej ulice: Stanisława Augusta, Marcina Borelowskiego, Bohaterów Getta oraz Wincentego Pola.

Wykonawcą robót jest Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z masy mineralno asfaltowej (33.400 m2), chodników z kostki brukowej betonowej (9.000 m2) oraz regulację pionowa istniejących studzienek i włazów podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej. Prace potrwają do października br.

 

     Kierowców prosimy o szczególną ostrożność i zwracanie uwagi na istniejące nowe oznakowanie zabezpieczające prowadzone roboty drogowe.

 

źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

 

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML