Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZEKAZANIE DO UŻYTKOWNIA ULICY BAKOŃCZYCKIEJ W PRZEMYŚLU

W dniu 29 listopada br. o godzinie 13.00 odbyło się uroczyste przekazanie do użytkowania ul. Bakończyckiej w Przemyślu. Modernizacja ulicy została zrealizowana w ramach Kontraktu: „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przygranicznych poprzez modernizację ul. Bakończyckiej w Przemyślu”. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla powitał zaproszonych gości. Po krótkich wystąpieniach okolicznościowych Ks. Prałat Wacław Partyka poświęcił zmodernizowaną ul. Bakończycką. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, Ryszard Lewandowski Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla, Jacek Cielecki Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich oraz Radni Rady Miejskiej: Ryszard Kulej i Bogusław Zaleszczyk, a   w imieniu wykonawcy robót Firmy STRABAG Sp. z o.o. Janusz Bucior. Po zakończonej uroczystości uczestnicy przemaszerowali częścią oddanej dziś do użytkowania ulicy.

Projekt Gminy Miejskiej Przemyśl został wybrany przez Komitet Sterujący do dofinansowania przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006. Kwota dofinansowania z tego programu stanowiła 75% kosztów zadania, czyli 3.468.124,5 PLN. Całkowita wartość projektu to kwota 4 624 166 PLN. Wykonawcą robót była Firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kancelaria Prezydenta Miasta

Rafał Porada

Wersja XML