Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rusza budowa długo wyczekiwanej sali gimnastycznej przy „Czternastce”. Prezydent podpisał umowę na realizację przedsięwzięcia

Już za dwa lata przy Szkole Podstawowej nr 14 w Przemyślu powstanie nowa sala sportowa.

 

W poniedziałek, 5 lutego br. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla podpisał z Antonim Barem, właścicielem Zakładu Usługowego Remontowo-Budowlanego umowę na realizację budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu.

 

"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 14 to nie tyle wieloletnie, co wręcz wielokadencyjne zadanie, bo zostało ono rozpoczęte jeszcze wtedy jak sam byłem wiceprezydentem i radnym… Zatem szczególne wyrazy uznania należą się mojemu zastępcy panu Grzegorzowi Hayderowi, który „przekopywał” się przez te wszystkie meandry niezwykle skomplikowanych stanów własnościowych i geodezyjnych, które nie pozwalały na wcześniejsze uruchomienie tego projektu (...)" - tymi słowami rozpoczął poniedziałkowe spotkanie Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla.

 

Brak opisu obrazka

 

Podstawową przeszkodą we wcześniejszej realizacji tej inwestycji był nieuregulowany stan prawny działki. Uregulować się go udało dopiero w październiku 2013 roku. Dopiero wtedy mogliśmy tak naprawdę przystąpić do projektowania tej hali sportowej... Projekt zakończyliśmy dwa lata później, a pozwolenie uzyskaliśmy w maju roku 2016. Wtedy też rozpoczęliśmy starania o pozyskanie środków zewnętrznych. Zadania Ministerstwa Sportu wymagają pełnej dokumentacji, ale udało się. Dofinansowanie uzyskaliśmy w ubiegłym roku, w związku z tym mogliśmy to zadanie wreszcie wpisać także do budżetu. Dzisiaj finalizujemy pierwszy etap przygotowawczy, czyli podpisanie umowy (...)” – powiedział Grzegorz Hayder – Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla, koordynator przedsięwzięcia.

 

Brak opisu obrazka

 

Szkoła Podstawowa nr 14, mieszcząca się przy ul. Borelowskiego zbudowana została w połowie lat 60. ubiegłego stulecia. Wraz ze szkołą powstała wtedy również nieduża sala gimnastyczna. Sala ta okazała się jednak być zupełnie niewystarczająca i powodowała jedynie narastanie problemów z organizacją lekcji wychowania fizycznego w takiej formie, w jakiej powinny się one odbywać. Z tego powodu wiele lekcji w-fu musiało odbywać się na szkolnym korytarzu, choć warto zaznaczyć, że mimo tych niesprzyjających warunków uczniowie „czternastki” od wielu lat znajdują się w czołówce we wszelkich zmaganiach sportowych.
 

Brak opisu obrazka

 

Podczas spotkania głos zabrał również Robert Bal – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej –„Bardzo się cieszę z tego, iż w końcu możemy podpisać umowę na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14. Jak wszyscy wiemy, była ona inwestycją bardzo długo oczekiwaną. Teraz, w związku z reformą szkolnictwa i ośmioklasowymi szkołami, mnóstwo dzieci uczy się w SP nr 14, w związku z czym, jest to jak najbardziej potrzebna inwestycja. Potrzebna, by młodzież mogła sportowo się rozwijać (...) Chciałbym bardzo podziękować panu prezydentowi Robertowi Chomie za wystąpienie do Ministerstwa o dofinansowanie, panu prezydentowi Hayderowi za mozolną pracę przy tych wszystkich ogromnych formalnościach, a także chciałbym podziękować pani poseł Annie Schmidt-Rodziewicz, u której osobiście interweniowałem, prosiłem o pomoc i takową pomoc otrzymaliśmy(...)”

 

Brak opisu obrazka

 

Nowa sala gimnastyczna będzie mieć boisko o wymiarach 40 na 20 m. Będzie można w niej grać w piłkę ręczną, nożną, koszykówkę i siatkówkę. Wysokość obiektu (od parkietu do sufitu) wyniesie 13,5 metra. Jest to niezwykle ważne, gdyż dzięki temu można w niej będzie rozgrywać wspomniane dyscypliny sportu na odpowiednim poziomie. Ponadto zostanie ona wyposażona w demontowane trybuny z 230 miejscami. Sala wraz z nowoczesnym zapleczem, połączona zostanie przejściem z istniejącym już budynkiem szkoły.

 

Brak opisu obrazka

 

Projekt Gminy Miejskiej Przemyśl pn. “Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 14 im. Zjednoczonej Europy” otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Szkolnej.

 

Całkowita kwota dofinansowania w latach 2018-2020 wyniesie około 2 milionów złotych, czyli nie więcej niż 30% wartości zadania, przy kosztorysowej wartości zadania 6 070 335,98 zł.
 

Brak opisu obrazka

 

Zawarta w poniedziałek umowa zobowiązuje wykonawcę do zakończenia realizacji inwestycji z dniem 15 października 2020 roku.

 

 

 

 

informacja/zdjęcia: Agata Czereba

 

Wersja XML