Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stulecie urodzin Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

W dniu setnych urodzin Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, w krypcie jego imienia w podziemiach przemyskiej Archikatedry zastępcy prezydenta Grzegorz Hayder i Janusz Hamryszczak złożyli kwiaty przed Jego sarkofagiem. Rok 2018 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka - nieustępliwego obrońcy praw wiernych Kościoła katolickiego i jednego z duchowych przywódców pokojowych zmagań narodu polskiego i niepodległość Ojczyzny (...)."

Zmarły 29 grudnia 2012 roku Arcybiskup metropolita oraz Honorowy Obywatel Miasta Przemyśla tak mówił do przemyślan u schyłku swojego życia: Z woli Boga przed 47 laty przybyłem na tę piękną, z dawien dawna polską ziemię, by tu w czcigodnych murach przemyskiej Katedry złożyć śluby biskupie na wierność Bogu i ludziom. Powiedziałem wówczas, że przychodzę, jak do braci w imię Bożej miłości, by nauczać prawd naszej świętej wiary i strzec jej aż po kres moich dni przed złem, które wyrasta z ideologii fałszywej wolności krzewiącej ateizm i relatywizm moralny ludzkich postaw. Bezgraniczna ufność w siłę Bożej miłości i postępowanie według praw dekalogu były dla mnie najgłębszym spełnieniem kapłaństwa i tę prawdę, ten jedyny drogowskaz starałem się swą biskupią postawą ukazywać wiernym kościoła.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML