Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy do udziału w projekcie "MŁODOŚĆ - AKTYWNOŚĆ” !

Firma Navigator International Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie MŁODOŚĆ-AKTYWNOŚĆ”!

 

Projekt kierujemy do osób młodych w wieku 18-29 lat, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie pracują i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu oraz należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 

·         osoby długotrwale bezrobotne

·         osoby o niskich kwalifikacjach

·         osoby z niepełnosprawnościami

·         kobiety.

 

Brak opisu obrazka

 

 W ramach projektu oferujemy:

 

·         Indywidualne Plany Działania

·         Warsztaty efektywnego poruszania się po rynku pracy (m.in. warsztaty skutecznego zarządzania czasem, zasad asertywności, poprawnego pisania CV oraz listu motywacyjnego)

·         Pośrednictwo pracy

·         Szkolenia zawodowe dostosowane do uczestników/-czek i odpowiadające na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy

·         3-miesięczny płatny staż dla wszystkich uczestników/-czek.

 

Wszystkim uczestnikom/-czkom projektu gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę trenerską, pomoce i materiały dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie podczas szkoleń i warsztatów oraz stypendium szkoleniowe i stażowe.

 

Miejsce spotkań dostosowane będzie do potrzeb uczestników/czek projektu. Szkolenia będą zorganizowane w miejscu zebrania się grupy średnio 8-osobowej, na terenie woj. podkarpackiego.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków UE – udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Brak opisu obrazka

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

tel.: 515 561 282

e-mail:

strona internetowa: www.navigator.edu.pl – zakładka PROJEKTY EUROPEJSKIE - projekt MŁODOŚĆ-AKTYWNOŚĆ

profil na Facebooku: https://www.facebook.com/MLODOSC.AKTYWNOSC/

 

 

 

fot. www.pixabay.com

Wersja XML