Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skazani z ZK w Medyce pracują na rzecz przemyskiej społeczności

Praca jest niezwykle istotnym elementem rozwoju człowieka, to także kluczowy składnik procesu resocjalizacji… Wie o tym doskonale kierownictwo Zakładu Karnego w Medyce koło Przemyśla, dlatego też od lat chętnie współpracuje z lokalnym samorządem.

 

W okresie od marca do grudnia minionego roku dwudziestu sześciu skazanych z Zakładu Karnego w Medyce wykonywało nieodpłatne prace w wielu placówkach mieszczących się na terenie miasta Przemyśla, wśród których znalazły się m.in.:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2, Szkoła Podstawowa nr 14, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom, Przedszkole nr 9, Przedszkole nr 14, I Liceum Ogólnokształcące, Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej oraz Straż Miejska w Przemyślu.

 

Brak opisu obrazka

 

W trakcie jedenastomiesięcznej pracy w wyżej wymienionych miejscach skazani wypracowali na rzecz przemyskiej społeczności ponad 10 tysięcy roboczogodzin.

 

Poza wymienionymi instytucjami skazani odbywający aktualnie karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Medyce równie czynnie udzielają się w pracach na rzecz: Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Przemyślu, Miejskiego Klubu Sportowego „Polonia”, strzelnicy LOK, PTTK i Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl,  dbając przy tym o estetykę i wizerunek miasta oraz wnosząc wkład w utrzymanie obiektów, z których korzysta między innymi młodzież przemyskich szkół.

 

Brak opisu obrazka

 

 

fot. www.sw.gov.pl

Wersja XML