Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemyscy harcerze po raz kolejny przekazali Światełko Betlejemskie na Ukrainę.

Już od dziesięciu lat polscy harcerze przekazują ukraińskim skautom Betlejemskie Światełko Pokoju.

 

Wzorem lat ubiegłych tegoroczna uroczystość odbyła się w miejscu, w którym przebiega linia polsko - ukraińskiej granicy państwowej w Malhowicach koło Przemyśla. W spotkaniu, obok przemyskich harcerzy udział wzięli: Posłowie na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, Marek Rząsa i Mieczysław Kasprzak, Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch,  Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, jego Zastępca Janusz Hamryszczak oraz przedstawiciele władz samorządowych z powiatu przemyskiego i ukraińskiego rejonu Starego Sambora, a także służby graniczne obu państw i mieszkańcy przygranicznych miejscowości.

 

Tradycją corocznych spotkań przy granicy jest dzielenie się opłatkiem i prosforą oraz wspólne śpiewanie kolęd. Betlejemskie Światełko Pokoju przekazywane jest zawsze w okresie okołoświątecznym – pomiędzy rzymsko-katolickim Bożym Narodzeniem, a Świętami wschodnimi. Tak było i tym razem, w przeddzień wigilii Bożego Narodzenia obrządku grekokatolickiego i prawosławnego, 5 stycznia br. płomyk zamknięty w harcerskiej lampce dotarł do naszych sąsiadów.

 

Przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju to tradycja zainicjowana jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych w 1986 roku w austriackim Linzu. Od 1991 roku w akcji biorą udział polscy harcerze, którzy przekazują Światełko dalej na Wschód - do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi.
 

 

 

 

 

 

tekst: Agata Czereba

zdjęcia: Artur Komorowski

 

Wersja XML