Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OD WRZEŚNIA ŚWIADCZENIA RODZINNE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

     Informujemy, iż od 1 września br. wypłatą świadczeń rodzinnych w Mieście Przemyślu zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Leszczyńskiego 3. Bez zmian pozostaje kryterium przyznawania tej formy pomocy. Mogą z niej korzystać rodziny, w których dochód na osobę nie przekroczył w 2005 roku 504 lub 583 zł (jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne).
     Mieszkańcy Miasta mogą pobrać formularze wniosków, zarówno na stronie internetowej: www.mops.przemysl.pl Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i w siedzibie ośrodka.
Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja XML