Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Firma

"Przemyska Grupa Rowerowa"

Kategoria: Stowarzyszenia zwykłe
Dane adresowe
37-700 Przemyśl
ul. Marcina Bielskiego 54/3
Informacje dodatkowe
Numer w ewidencji stowarzyszeń zwykłych - 11. Do podstawowych celów stowarzyszenia należą: 1) Promowanie aktywności fizycznej a szczególnie turystyki rowerowej wśród mieszkańców Przemyśla i okolic; 2) Popularyzowanie roweru jako alternatywnego, ekologicznego i zdrowego środka transportu oraz rekreacji; 3) Podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy infrastruktury przyjaznej rowerzystom na terenie Powiatu Przemyskiego a szczególnie miasta Przemyśla; 4) Monitoring działań i funkcjonowania organów administracji publicznej w tym także w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej; 5) Promocja Przemyśla jako miasta sprzyjającego uprawianiu turystyki rowerowej; 6) Organizowanie imprez i wydarzeń o charakterze społecznym, sportowym, turystycznym i kulturalnym; 7) Działania służące poprawie bezpieczeństwa drogowego w tym szczególnie niechronionych uczestników ruchu drogowego; 8) Edukacja oraz wychowanie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ekologii i zrównoważonego transportu.
Lokalizacja firmy na mapie
Wersja XML