Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

W dniu 25 maja 2006 r. (czwartek) o godz.9.00 w sali Nr 18 Urzędu Miejskiego, Rynek 1 rozpocznie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Przemyślu.

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 kwietnia 2006 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN gruntów położonych na terenie Miasta Przemyśla – proj. Nr 86/06.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego – proj. Nr 89/06.
5. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Miasta Przemyśla – Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl” – proj. Nr 88/06.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 206/2004 Rady Miejskiej
w Przemyślu z dnia 28 października 2004r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - proj. Nr 101A/06.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Przemyską Biblioteką Publiczną a Biblioteką Naukową Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu – proj. Nr 87/06.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Przemyśla za pierwsze półrocze oraz informacji
o przebiegu wykonywania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury – proj. Nr 84/06.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r. – proj. Nr 85/06, Nr 102/06, 104/06.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla – proj. Nr 103/06.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mały Rynek” – proj. Nr 99/06.
12. Podjęcie uchwał w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
a) pn. „Ratuszowa” – proj. Nr 90/06,
b) pn. „Ratuszowa II” – proj. Nr 91/06,
c) pn. „Parkowa” – proj. Nr 92/06,
d) pn. „Rosłońskiego” – proj. Nr 93/06,
e) pn. „Pod Fortem” – proj. Nr 94/06,
f) pn. „Kruhel Wielki MN/02” – proj. Nr 95/06,
g) pn. Osiedle Rycerskie” – proj. Nr 96/06,
h) pn. „Jagiellońska” – proj. Nr 97/06,
i) pn. „Kwartał XXI” – proj. Nr 98/06,
j) pn. „Bielskiego Góra” – proj. Nr 100/06.
13. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 2005 r.
14. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres
od 9 stycznia 2006 r. do 31 marca 2006 r.
15. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za I kwartał     2006 r.
16. Wystąpienie przedstawicieli rad osiedlowych.
17. Interpelacje i wnioski radnych.
18. Zakończenie obrad.

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML