Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

W dniu 23 lutego 2006 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali Nr 18 Urzędu Miejskiego, odbędzie się XLIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 stycznia 2006 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  LIPOWICA I – proj. Nr 30/06.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – proj. Nr 28/06.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Chrobrego I/04” – proj. Nr 29/06.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla – proj.
Nr 31/06.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r. – proj.                 Nr 25/06, 26/06.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki – proj.           Nr 35/06.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania upoważnienia do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego – proj. Nr 36/06.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu)
do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Przemyślu – proj.
Nr 24/06.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Miejskiej Rady Narodowej          w Przemyślu Nr 1/III/88 z dnia 25.11.1988r., w części dotyczącej nadania nazwy ulicy „Wjazd” – proj. Nr 32/06.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „ Zaułek Wojaka Szwejka” drodze publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – proj. Nr 33/06.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla – proj. Nr 27/06.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych oraz gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunku dochodów własnych przez Urząd Miejski w Przemyślu – proj. Nr 34/06.
15.  Wystąpienie przedstawicieli rad osiedlowych.
16.  Sprawozdanie Prezydenta Miasta Przemyśla i Starosty Przemyskiego
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 r.
17.  Sprawozdanie z realizacji zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od       5 października 2005 r. do 30 grudnia 2005 r.
18.  Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za IV kwartał     2005 r.
19.  Interpelacje i wnioski radnych.
20.  Zakończenie obrad.

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML