Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga! Zmiany w rozkładach jazdy autobusów nr 3 i nr 18 od stycznia

Prezydent Miasta Przemyśla jako Organizator publicznego transportu zbiorowego pragnie poinformować, iż w związku z decyzjami Wójtów Gmin: Żurawica oraz Krasiczyn – od dnia 01.01.2018 r. ulegną zmianie rozkłady jazdy na liniach nr 3 oraz 18  realizowanych przez Operatora Gminy Miejskiej Przemyśl tj. MZK Sp. z o.o. w ramach zawartych porozumień międzygminnych.

Prezydent Miasta Przemyśla wystąpił do Wójtów Gmin  z wnioskiem o zabezpieczenie w budżetach kwot niezbędnych dla utrzymania dotychczasowej liczby kursów na terenie Gmin. W związku z negatywnym stanowiskiem władz Gmin Żurawica i Krasiczyn w tej sprawie ustalono dostosowanie rozkładu jazdy do możliwości finansowych Gmin.

Zmianą zostaną objęte wyłącznie kursy  realizowane na obszarach w/w Gmin. Kursy realizowane  wg dotychczasowych rozkładów jazdy na obszarze miasta Przemyśla pozostają bez zmian.

Prezydent Miasta Przemyśla podkreśla, że Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu jest oczywiście technicznie przygotowany na świadczenie usług w oparciu o niezmieniony rozkład jazdy pod warunkiem zabezpieczenia w budżetach Gmin niezbędnych na ten cel pieniędzy.


Rozkład jazdy linii nr 3 na terenie Gminy Żurawica, decyzją Wójta Gminy  będzie   przedstawiał się następująco:

 

Linia nr 3.

Trasa: Buszkowiczki kier. Przemyśl:

 

 

 

 

Dni robocze

5:19

6:15

7:17

8:30 W*

9:40 W*

11:00 W*

12:00 W*

13:20

14:38

15:45

17:10

18:10

 

 

Soboty

9:50

12:30

16:55

 

Niedziele  i święta

11:15

16:55

 

 

* – nie kursuje w dni wolne od nauki szkolnej.

 

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD JAZDY LINII NR 3 DOSTĘPNY JEST TUTAJ: http://www.mzk.przemysl.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=136


Rozkład jazdy linii nr 18 na terenie Gminy Krasiczyn, decyzją Wójta Gminy będzie   przedstawiał się następująco:

 

 

Linia nr 18

Trasa : Prałkowce kier. Przemyśl

 

 

 

Dni robocze

6:33

7:15

9:20

15:05

16:10

19:24

 

 

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD JAZDY LINII NR 18 DOSTĘPNY JEST TUTAJ: http://www.mzk.przemysl.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=136

Wersja XML