Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pożyczki na rozwój turystyki

Pięć województw Polski Wschodniej, połączonych wspólną turystyczną atrakcją – Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo, ma szansę na rozwój działalności gospodarczej w branży turystycznej i okołoturystycznej. Mają to ułatwić preferencyjne pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego, a założenia nowego programu przedstawiono 5 grudnia na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Maksymalna kwota pożyczki to 500 000,00 zł, a okres spłaty wynosi 60 miesięcy. Co ważne, każdy pożyczkobiorca może liczyć na sześciomiesięczną karencję w spłacie od dnia uruchomienia pożyczki. Wymagany jest wkład własny w wysokości 20%, ale nie od każdego pożyczkobiorcy. Wkładu nie wymaga się bowiem od przedsiębiorców, których obiekty posiadają status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz od przedsiębiorców, których firmy działają na rynku nie więcej niż dwa lata. Co więcej, w obu tych przypadkach obowiązuje też niższe stałe oprocentowanie pożyczki – 0,915%. Inni pożyczkobiorcy zakwalifikowani do programu muszą się liczyć z oprocentowaniem stałym w wysokości – 2,13%.

Szczegółowe informacje o warunkach uzyskania pożyczki w ramach Program „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia –Turystyka. Instrument finansowy wspierający MŚP” można znaleźć na stronie MARR.

Okazuje się, że ministerstwo ma na wsparcie turystyki w pięciu regionach Polski Wschodniej (Lubelskim, Podlaskim, Podkarpackim, Świętokrzyskim i Warmińsko-Mazurskim) niebagatelną kwotę 200 mln zł. Program pt. „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia –Turystyka. Instrument finansowy wspierający MŚP” przewiduje pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw, udzielane zgodnie z zasadami pomocy de minimis, a więc na znacznie korzystniejszych warunkach niż rynkowe. Mówili o tym Monika Kazimierczak i Dariusz Wieloch z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. W naszym regionie instytucją pośredniczącą jest Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego, którego przedstawiciel – Michał Pękalski zaprezentował bardziej szczegółowe informacje o warunkach skorzystania z takiej formy pomocy de minimis.

W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty marketingowe „Jak wykorzystać Google do promocji swojego biznesu? prowadzone przez specjalistę z zakresu e-marketingu (SEM, SEO PR, E-PR) - Piotra Kasperczaka.

W spotkaniu udział wzięli wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Romaniuk, Adam Hamryszczak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz przedstawiciele branży turystycznej reprezentujący przede wszystkim pensjonaty, kwatery, obiekty gastronomiczne i inne położone przy szlaku Green Velo i mające certyfikat Miejsca Przyjaznego Rowerzystom (MPR).

PDFPrezentacja ARR MARR 05.12.2017r. krótka.pdf

PPTXSpotkanie_ROT_Rzeszow_05_12_2017.pptx

tekst za: https://podkarpackie.pl/index.php/turystyka/5718-pozyczki-na-rozwoj-turystyki

 

Wersja XML