Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla

Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że do końca stycznia 2018 roku można zgłaszać kandydatów do Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla.

Zgodnie z regulaminem, który jest dostępny poniżej, nagroda przyznawana jest za miniony rok lub za całokształt działalności osobom fizycznym i prawnym, a także innym podmiotom za wybitne działania w dziedzinie szeroko pojętej kultury, m.in. za dokonania twórcze, artystyczne i naukowe, ochronę dziedzictwa narodowego, upowszechnianie kultury, aktywizację życia kulturalnego mieszkańców oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta poprzez dokonania z zakresu kultury.

 

Wnioski należy składać do 31 stycznia 2018 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu w zaklejonej kopercie z dopiskiem Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla.

 

PDFDoroczna Nagroda Miasta Przemyśla - REGULAMIN.pdf

 

 

Nagroda Miasta Przemyśla przyznawana jest od roku 1991. W ostatnich pięciu latach jej laureatami byli:

 

August Stanisław Fenczak – zasłużony historyk, publicysta, badacz kultury miasta Przemyśla, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej,

Piotr Huget – choreograf i instruktor tańca, niestrudzony propagator kultury tanecznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, uhonorowany przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”,

Piotr Szelążek  - nauczyciel muzyki, którego pasją jest śpiew chóralny, twórca Młodzieżowych Warsztatów Muzyki Chóralnej,

prof. dr hab. Jerzy Motylewicz – naukowiec, dydaktyk, popularyzator historii i kultury miasta Przemyśla, autor licznych publikacji, których wiodącym tematem jest Przemyśl, jego dzieje i kultura,

Wiktor Dżochowski – artysta plastyk, jeden z bardziej rozpoznawalnych twórców w dziedzinie malarstwa, rzeźby i rysunku.

 

 

fot. www.pixabay.com

 

 

Wersja XML